29 mei 2023

Vergoeding

Bij het aanmelden voor een intakegesprek/begeleidingstraject bij Mentaal Letsel hanteren wij de voorwaarde dat alle betrokken partijen hiermee instemmen en dat de aansprakelijke verzekering/werkgever de kosten vergoedt. Een intake/begeleidingstraject is geen zorgtraject en valt dus niet onder de basiszorgverzekering. Wilt u weten wat de kosten zijn? Dan kan een offerte voor een intake worden aangevraagd. Na goedkeuring van de offerte door de aansprakelijke partij/werkgever kan de cliënt worden aangemeld. Hierna zal een intake worden ingepland. Na de intake zal een offerte voor een maatwerktraject worden aangeboden. Als deze door de aansprakelijke partij is goedgekeurd kan het begeleidingstraject worden opgestart.

Welke diensten kunnen er op de factuur staan?

· Consult intake Letselschadepsycholoog: door een letselschadepsycholoog wordt onderzocht wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;

· Consult intake Herstelcoach: door een herstelcoach wordt onderzocht wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;

· Consult begeleiding Letselschadepsycholoog: bij begeleiding gaat u met de letselschadepsycholoog in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;

· Consult begeleiding Herstelcoach: bij begeleiding gaat u met de herstelcoach in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;

· Verslaglegging Letselschadepsycholoog: dit is de tijd die de psycholoog bezig is met verslaglegging;

· Verslaglegging Herstelcoach: dit is de tijd die de herstelcoach bezig is met verslaglegging;

· Multidisciplinair Overleg (MDO): uw behandelaren uit verschillende beroepsgroepen stemmen met elkaar af over de begeleiding, de vervolgstappen en de voortgang van de begeleiding. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de begeleiding.

· Intercollegiaal overleg: als de letselschadepsycholoog en/of de herstelcoach het voor uw traject noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;

· Toeslag reistijd: als de letselschadepsycholoog en/of herstelcoach naar u toe moet komen;

· Informatieverstrekking: informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden

· No show: voor niet nagekomen afspraken en/of minder dan 24 uur van tevoren afzeggen van een afspraak wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van de begeleider en de duur van het consult.

Medicas:
Psychologenpraktijk Maas en Waal is aangesloten bij Medicas. U kunt hier onze betalingsvoorwaarden inzien.