Zoekt u psychologische begeleiding en coaching na letselschade?

In 5 stappen naar herstel

In 5 stappen naar herstel. Wij geloven dat ieder mens en zijn situatie uniek is. Samen met de cliënt kiezen we voor de beste passende begeleiding. We streven altijd naar een zo kort mogelijk proces met een zo groot mogelijk effect en daar speelt de cliënt zelf een belangrijke rol in. Want als je je leven weer op de rit wil krijgen, moet je wel aanpakken. Dat is niet altijd makkelijk. Zeker in het begin, als elke inspanning er eigenlijk één teveel is.

Aanvraag offerte

Vraag eenvoudig een offerte aan voor een intake. Dit kan online op onze website via ‘Aanvraag offerte intake’. Heb je eerst nog een vraag? Bel of mail ons gerust!

Aanmelden voor intake

Na toestemming van de aansprakelijke verzekering/werkgever kan de cliënt worden aangemeld. Dit kan online op onze website via ‘Aanmelden intake’. Aansluitend zal een intake worden ingepland. Deze intake zal door een letselschadepsycholoog en/of een herstelcoach worden uitgevoerd. Tijdens dit gesprek worden de klachten en problemen van de cliënt in kaart gebracht. Ook worden de hulpvraag en de doelstellingen van de cliënt geformuleerd. Wij stellen geen diagnose middels een classificatiesysteem, zoals de DSM. Tenslotte onderzoeken we of er een basis is voor een goede samenwerking en of de hulpvraag past binnen onze expertise. Op basis van de informatie uit het intakegesprek maken we een voorstel voor een begeleidingstraject. Dit voorstel wordt samen met een offerte naar de betrokken partijen verstuurd. Na toestemming van de aansprakelijke verzekering/ werkgever wordt het traject gestart.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Indien in de offerteaanvraag gekozen is voor een Multidisciplinaire Intake zal na de intake een multidisciplinair overleg plaatsvinden. De letselschadepsycholoog en herstelcoach zullen overleggen over het best passende begeleidingstraject. Naar aanleiding van het MDO wordt een voorstel voor een begeleidingstraject opgesteld. Dit  voorstel wordt samen met een offerte naar de betrokken partijen verstuurd. Na toestemming van de aansprakelijke verzekering/werkgever wordt het traject gestart.

Het begeleidingsproject

Het doel van de begeleiding is de cliënt weer in balans brengen, zoveel mogelijk te herstellen en het welzijn te bevorderen. Na een ongeval kunnen klachten een complexe vicieuze cirkel van pijn, verdriet, angst, frustratie en gevoelens van onmacht creëren. Dit kan een negatieve invloed op het gehele leven hebben (privé, sociaal en op werkvlak). Het doel tijdens het traject is om samen deze vicieuze cirkel te doorbreken en de kwaliteit van leven te verbeteren. Hierbij zijn dagstructuur, voldoening, zelfwaardering en waardevolle sociale contacten belangrijk. Motivatie van de cliënt om te werken aan het eigen herstel vinden wij een belangrijk aspect.

Afronding begeleiding

Na afronding van het traject wordt een rapportage voor de betrokken partijen geschreven. Wij zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en houden ons aan de beroepscode van het NIP. Dat betekent dat wij geheimhoudingsplicht hebben en dat er geen inhoudelijke informatie over de cliënt aan derden wordt verstrekt zonder schriftelijke toestemming van de cliënt. Daarom ontvangt de cliënt als eerste de rapportage en pas nadat deze schriftelijk heeft laten weten akkoord te zijn met doorzending naar vooraf benoemde personen, versturen wij de rapportage. Indien de cliënt niet akkoord gaat met doorzending, kan hij/zij zich beroepen op het blokkeringsrecht. De rapportage wordt dan niet doorgestuurd en wij melden de betrokken partijen dat de cliënt gebruik wil maken van het blokkeringsrecht. Inhoudelijk verstrekken we dan verder geen informatie.