Zoekt u psychologische begeleiding en coaching na letselschade?

Waarvoor kunt u bij ons terecht

De nasleep van een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medisch incident werkt vaak diep door. Het kan allerlei psychische klachten veroorzaken. Ook kan het uw leven volledig uit balans hebben gebracht. Psychische klachten en disbalans kunnen uw herstel in de weg staan. Wij helpen u graag!

De klachten waarvoor u zich onder andere kunt aanmelden:

Herstel na letselschade

Mentaal Letsel biedt psychologische begeleiding en coaching aan mensen die letselschade hebben opgelopen na een verkeers-/bedrijfsongeval. U kunt ook bij ons terecht als u ondersteuning nodig heeft na een medisch incident. Omdat ieder mens uniek is en iedere situatie anders is zijn onze begeleidingstrajecten maatwerk. Samenwerken, openheid, transparantie, vertrouwen, en reële mogelijkheden zijn hierbij het uitgangspunt. Bij Mentaal Letsel werken wij met je samen! Hiervoor is het een voorwaarde dat je gemotiveerd bent om aan je herstel te werken.

Onze begeleiding /coaching bestaat uit drie, eventueel afzonderlijk van elkaar te kiezen, trajecten. Tijdens een intake zal worden gekeken welk traject het best passend is. Op basis hiervan zal een op maat traject worden aangeboden inclusief een hierbij passende offerte.

Samen verwerken

Het eerste traject is gericht op het verwerken van de ingrijpende gebeurtenis, het acceptatieproces, het verminderen van herbelevingen en/of het verbeteren van eventuele stemmingsklachten zoals somberheid en angst. Dit is vaak nodig om ruimte te maken om weer naar de toekomst te kunnen kijken. In dit traject wordt u door een psycholoog begeleid.

Samen naar de toekomst

Het tweede traject bestaat uit het samen met een herstelcoach naar de toekomst te kijken waarbij het hervinden van kwaliteit van leven zowel privé, sociaal als op werkvlak centraal staat. Indien van toepassing ondersteunen wij je ook bij terugkeer naar werk.

Multidisciplinaire begeleiding

Multidisciplinaire begeleiding is een combinatie van het eerste en het tweede traject en kunnen ook aansluitend aan elkaar worden gevolgd.

Onze begeleidingsmethoden

De letselschadepsycholoog hanteert onder andere onderstaande begeleidingsmethoden:

De herstelcoach werkt onder andere met onderstaande instrumenten/tools:

Vergoeding en wachttijd

Bij het aanmelden voor een intakegesprek/begeleidingstraject bij Mentaal Letsel hanteren wij de voorwaarde dat alle betrokken partijen hiermee instemmen en dat de aansprakelijke verzekering/werkgever de kosten vergoedt. Een intake/begeleidingstraject is geen zorgtraject en valt dus niet onder de basiszorgverzekering. Wilt u weten wat de kosten zijn? Dan kan een offerte voor een intake worden aangevraagd.

Op dit moment is de wachttijd maximaal drie weken. Indien de aansprakelijke partij of de werkgever de offerte voor een intake heeft ondertekend kan een intake worden ingepland.