Zoekt u psychologische begeleiding en coaching na letselschade?

Evaluatie cliënt(e)

Wilt u enkele vragen beantwoorden over uw ervaringen met de zorg die u van ‘Mentaal Letsel’ kreeg? Uw ervaringen zijn voor ons van groot belang om in de toekomst de kwaliteit van onze zorg te kunnen behouden of verbeteren.

In totaal stellen we u 12 vragen. Er zijn geen goede of fouten antwoorden, het gaat immers om uw eigen ervaringen.

Het invullen van de vragenlijst is vrijwillig en alle gegevens zullen vertrouwelijk worden verwerkt.

Evaluatieformulier

Review voor op onze website

Wij stellen het erg op prijs als u uw ervaring met ‘Mentaal Letsel’ met anderen wilt delen. Door het schrijven van een review helpt u andere cliënten om een goede afweging te maken om wel of niet bij ons in behandeling te willen komen.

Mentaal Letsel hecht grote waarde aan uw privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor het doel waar u ze voor heeft verstrekt. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Uw gegevens worden maximaal 365 dagen na het laatste contactmoment in onze database bewaard, daarna worden uw gegevens automatisch verwijderd. Door het versturen van het formulier gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door Mentaal Letsel en worden opgenomen in onze database.

Hartelijk dank voor het invullen van het evaluatieformulier!