29 mei 2023

Herstel na letselschade

Mentaal Letsel biedt psychologische begeleiding en coaching aan mensen die letselschade hebben opgelopen na een verkeers-/bedrijfsongeval. U kunt ook bij ons terecht als u ondersteuning nodig heeft na een medisch incident. Omdat ieder mens uniek is en iedere situatie anders is zijn onze begeleidingstrajecten maatwerk. Samenwerken, openheid, transparantie, vertrouwen, en reële mogelijkheden zijn hierbij het uitgangspunt. Bij Mentaal Letsel werken wij met je samen! Hiervoor is het een voorwaarde dat je gemotiveerd bent om aan je herstel te werken.

Wij bieden drie verschillende trajecten:
Onze begeleiding /coaching bestaat uit drie, eventueel afzonderlijk van elkaar te kiezen, trajecten.
1. Het eerste traject (Samen Verwerken) is gericht op het verwerken van de ingrijpende gebeurtenis, het acceptatieproces, het verminderen van herbelevingen en/of het verbeteren van eventuele stemmingsklachten zoals somberheid en angst. Dit is vaak nodig om ruimte te maken om weer naar de toekomst te kunnen kijken. In dit traject wordt u door een psycholoog begeleid.

2. Het tweede traject (Samen naar de Toekomst) bestaat uit het samen met een herstelcoach naar de toekomst te kijken waarbij het hervinden van kwaliteit van leven zowel privé, sociaal als op werkvlak centraal staat. Indien van toepassing ondersteunen wij je ook bij terugkeer naar werk.

3. Het eerste en het tweede traject (Multidisciplinaire begeleiding) kunnen ook aansluitend aan elkaar worden gevolgd.

Tijdens een intake zal worden gekeken welk traject het best passend is. Op basis hiervan zal een op maat traject worden aangeboden inclusief een hierbij passende offerte.